Arbejdsmiljø - teknisk servicepersonale på skoler

Det tekniske servicepersonale har en nøglefunktion i forhold til arbejdsmiljøet på skolerne - ikke bare sit eget arbejdsmiljø, men også arbejdsmiljøet for skolens medarbejdere og elever.

Derfor skal de have en generel viden om arbejdsmiljøet og om hvilke regler, der gælder på området.

Branchearbejdsmiljørådet for Uddannelse og Forskning (BAR U&F), som teknisk serviceledere og -medarbejdere på skoler hører under, har udarbejdet branchevejledningen "Teknisk servicearbejde på skoler".

Se branchevejledningen

Fysisk arbejdsmiljø
Arbejdet som teknisk serviceledere og -medarbejdere på skoler hører til blandt de farlige jobs. I den sidste undersøgelse der er lavet, og som dækker årene 1993-98, hørte jobbet til blandt de ti farligste. Især faldulykker og ulykker ved håndtering af byrder fylder meget. I pjecen "Teknisk servicearbejde på skoler" kan du se den samlede opgørelse.

Du kan ydermere finde en række anbefalinger til, hvordan skolen kan blive en sund og sikker arbejdsplads for ansatte og elever på BFA's hjemmeside

www.arbejdsmiljoweb.dk

Psykisk arbejdsmiljø
I de senere år har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet er præget af, at denne faggruppe ofte arbejder alene og ikke er så synlig på skolen.
En teknisk servicemedarbejder har udtrykt det sådan: "Vi ses først, når vi ikke er der". Den manglende synlighed kan have den effekt, at der ikke er den fornødne respekt om arbejdet.

Et andet forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø er, at der ofte mangler en beskrivelse af, hvilke opgaver, det tekniske servicepersonale skal udføre. Derfor kan det være svært at sige nej til nye opgaver, og det ofte må den tekniske servicemedarbejder selv prioritere hvilke opgaver, der skal løses først.

Se branchearbejdsmiljørådets pjece om "Stress i skolen"

Desuden har FOA udarbejdet en pjece "Pas på dig selv" som særligt henvender sig til tekniske serviceledere på skoleområdet. Pjecen beskriver en række udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø og hvordan de kan tackles.

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv

Arbejdspladsvurdering (APV)
Hvert år skal der foretages en Arbejdspladsvurdering, hvor du som ansat skal udfylde et spørgeskema om din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du bruger APV'en til at pege på eventuelle miljøproblemer - både fysiske og psykiske. Der er også mulighed for at skrive eventuelle løsningsforslag.