Uddannelse - søfart

For at blive ansat på en færge skal du have gennemført de relevante maritime uddannelser

Hovedparten af de ansatte på småfærgerne er uddannet som kystskipper eller sætteskipper. Både kyst- og sætteskippere sejler som styrmænd eller som skibsførere og har et overordnet ansvar for skibet.

I løbet af uddannelsen lærer du bl.a. om lastbehandling, meteorologi, miljøbeskyttelse, navigation og søvejsregler. Du bliver derudover radiocertificeret, og du får en sygdomsbehandler- og røgdykkeruddannelse.

Der er forskellige adgangsveje til uddannelsen som kyst- og sætterskipper, men du skal have enten uddannelse eller en vis erfaring inden for den maritime branche.

Se maritime uddannelser