Overenskomst - Søfart

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i den overenskomstaftale for maritimt personale, som FOA har indgået med arbejdsgiverne. Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev bropersonale også omfattet af denne overenskomst.

En række forhold er dog overladt til lokal forhandling. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Der er endvidere indgået en aftale for maritimt personale, der er ansat som tjenestemænd.

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 

Find din overenskomst