Om jobbet - søfart

Arbejdet på en lille færge, er et multijob, hvor man både er maskinmester, matros, rengøringsassistent og maler.

Faggruppens medlemmer arbejder på de små – fortrinsvis kommunale – færgeoverfarter. Det er små færger med få ansatte, som derfor har mange forskellige jobfunktioner. 

Selvom der er ofte er tale om korte sejltider, stiller sejladsen krav til besætningen. Der er tale om indre farvande, hvor der kan være en del fritidssejlads, som kræver opmærksomhed. Og også i disse farvande, kan der være vind og strømforhold, som kan vanskeliggøre sejladsen.

Desuden tager personalet sig også af billettering og dirigerer ombordkørsel. Specielt i turistsæsonen kan der være meget af se til men på mange færger er der også i det daglige en del pendlertrafik.

Der er altså tale om alsidigt job med skiftende arbejdstider. Desuden er mange færger en del af beredskabet i tilfælde af sygdom eller brand. Det betyder, at færgepersonalet skal stå til rådighed, hvis en ambulance eller brandbil skal transporteres frem og tilbage.