Fagets udvikling - søfart

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

FOA Søfart - vi ved hvad vi vil
(Marts 2012)
I denne pjece giver vi nogle af FOAs og FOA Søfarts bud på, hvordan vi påvirker fremtidens færgefarter. Hvordan vi sikrer flest mulige arbejdspladser, god service og et konstruktivt medspil i forhold til de politiske beslutninger, der er afgørende for såvel de ansatte, ø-boerne, trafikken og landet som helhed.

FOA Søfart - vi ved hvad vi vil