CO-SEA

Siden 1. november 2011 har FOA været tilsluttet CO-SEA (Centralorganisationen Søfart).

CO-SEA er en kartellignende sammenslutning mellem Dansk Metals Maritime Afdeling, Søværnets Konstabelforening og FOA Søfart.

Gennem medlemskabet opnår FOA Søfart flere fordele, f.eks. direkte repræsentation i Søfartens Arbejdsmiljøråd, fælles afgivelse af høringssvar hvor dette er relevant og tættere kontakt til Ankenævnet for Søfartsforhold.

Desuden modtager medlemmer af FOA Søfart medlemsbladet ”CO Søfart”.

Gå til CO-SEA’s hjemmeside og find nyheder fra det maritime område