Arbejdsmiljø - faggrupper inden for FOA Søfart

Selvom arbejdet om bord på en færge kan være risikofyldt, sker der ikke mange ulykker. Måske fordi personalet er dygtigt og agtpågivende.

I modsætning til de fleste andre faggrupper er færgepersonale ikke tilknyttet et branchearbejdsmiljøråd. Der findes derfor ikke en branchevejledning for arbejdet. Derimod gælder forskellige regler, som er fastsat af Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Når skibet er i sejlads, er det omfattet af regler og forskrifter, som er fastsat af Søfartsstyrelsen. Det er også hertil at ulykker m.v. skal indberettes.

Når skibet ligger i havn, gælder regler fastsat af Arbejdstilsynet, det kan f.eks. være regler for kørsel med truck.

Se Søfartsstyrelsens informationer til søfarende

Se regler og love til søs