Uddannelse - rådhusbetjent

Der er intet formelt krav om forudgående uddannelse til arbejdet som rådhusbetjent, men FOA anbefaler, at der fortrinsvis ansættes personale, som har gennemgået uddannelsen til ejendomsservice-tekniker.

Rådhusbetjenten bør desuden tilbydes kurser eller uddannelse løbende, så han/hun er rustet til at udføre de nye opgaver, der opstår i jobbet.

Ejendomsservicetekniker

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse som varer tre år tre måneder. Den kan også gennemføres som en voksenuddannelse med merit. Hvor lang tid den så tager bedømmes af skolen, da det afhænger af hvilken erfaring du har.
Uddannelsen til ejendomsservicetekniker

Sikkerhedsvagt

Uddannelsen til sikkerhedsvagt er en erhvervsuddannelse, som varer 1½ år. Uddannelsen kan også tages som et særligt forløb, hvis du er fyldt 25 år og har 2 års erhvervserfaring.
Uddannelsen til sikkerhedsvagt

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Desuden findes der en lang række kortere arbejdsmarkedsuddannelser i bl.a. bygningsvedligeholdelse, tekniske hjælpemidler, ventilation og indeklima samt kurser inden for rengøringsområdet.

Find links til relevante arbejdsmarkedsuddannelser i menuen til højre.


I 2009 gennemførte FOA en undersøgelse om bl.a. uddannelse blandt rådhusbetjente. Du kan se rapporten her.