Om jobbet - rådhusbetjent

På et rådhus foregår der mange forskellige aktiviteter, og det smitter af på rådhusbetjentens arbejde. Der er forskel på opgavernes omfang i en mindre kommune og i en stor magistratkommune.

Rådhusbetjenten modtager og omdeler post. Han/hun har ansvaret for, at intern post bliver omdelt på rådhusets forskellige kontorer, samt at udgående post bliver frankeret og afsendt.

En anden opgave er at betjene borgerne - både personligt og telefonisk. Rådhusbetjenten viser vej på rådhuset og fortæller besøgende, hvor de kan finde lokaler og rådhusets medarbejdere.

I forbindelse med udstillinger, bryllupper og valg er rådhusbetjenten med til at løse de praktiske opgaver. Der kan også være opgaver med at flytte møbler, arkivsager og lignende, når det er nødvendigt og foretage vedligeholdelse og småreparationer på inventar og bygninger.

Rådhusbetjenten udfører desuden vagttjeneste. Hvad enten det drejer sig om almindeligt opsyn ved møder og arrangementer, opsyn om natten eller situationer, hvor sagsbehandlere udsættes for trusler om vold.

Endelig kan rådhusbetjenten have chaufføropgaver - f.eks. kørsel for politikere eller udbringning af mad.