Arbejdsmiljø - rådhusbetjent

Rådhusbetjentens arbejdsmiljø er selvfølgelig afhængigt af, om man arbejder i en stor magistratskommune eller i en lille kommune.

Fysisk arbejdsmiljø
Rådhusbetjentens tekniske og praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, flytninger og den daglige bygningsvedligeholdelse betyder, indebærer risiko for løfte- og faldskader.

Psykisk arbejdsmiljø
Rådhusbetjentens vagtopgaver indebærer, at han/hun står forrest i tilfælde af konflikter med borgerne. Det får betydning for rådhusbetjentens psykiske arbejdsmiljø, og det kræver at såvel uddannelse og normering er i orden.

Et andet forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø er, at der ofte mangler en præcis opgavebeskrivelse for rådhusbetjentens arbejde. Derfor kan det være svært at sige nej til nye opgaver. Og da rådhusbetjente er ansat i et politisk system, oplever de også, at planlægning kan skride, fordi politikerne kan have 'her-og-nu' opgaver, der skal løses.

I efteråret 2009 gennemførte FOA en undersøgelse blandt rådhusbetjentene. Den viser, at mange synes, at arbejdet er blevet mere stresset, og at der kommer stadigt flere opgaver.
Du kan se hele undersøgelsen her.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Hvert år skal der foretages en Arbejdspladsvurdering, hvor du som ansat skal udfylde et spørgeskema om din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du bruger APV'en til at pege på eventuelle miljøproblemer - både fysiske og psykiske. Der er også mulighed for at skrive eventuelle løsningsforslag.