Om jobbet - plejehjemspedel

Pedeller på plejehjem varetager en række funktioner. Det drejer sig vedligeholdelse af udenomsarealer, herunder græsslå­ning og sneryd­ning. Plejehjemspedellen har ansvaret for værksted, styring af ventilation, el, vand og varme, affaldssortering (almindeligt affald og risiko­affald), varebestilling og almindeligt opsyn med boliger.

I forbindelse med fraflytning er det plejehjemspedellens opgave at foretage syn af det fraflyttede og udfærdige synsrapport, aflæse el, vand og varme og have styr på aflevering/udlevering af nøgler. Desuden indhenter plejehjemspedellen prisoverslag fra diverse håndværkere ved istandsættelse og fører kontrol med arbejdets udførsel.

Som plejehjemspedel har du kontakt med mange mennesker i løbet af dagen - beboere, pårørende og de ansatte på plejehjemmet. Jobbet kræver derfor gode samarbejdsevner.