Arbejdsmiljø - parkeringsserviceassistent

Parkeringsserviceassistenternes største arbejdsmiljøproblem er konflikter med borgerne. Det handler om både verbale og fysiske overgreb. Derfor har der været sat fokus på, hvordan man kan begrænse volden mod parkeringsserviceassistenterne, der jo blot udfører deres arbejde.

Initiativ i København

I Center for Parkering i København har man taget nogle initiativer for at nedbringe antallet af voldstilfælde. Det drejer sig om:

 

  • bedre uddannelse, så parkeringsserviceassistenterne er bedre rustet til at løse konflikter
  • nye uniformer, som giver parkeringsserviceassistenterne større autoritet
  • nye regler for sygemelding, så parkeringsserviceassistenterne kan tage en fridag, hvis de ikke føler, at de klar til at møde den hverdag, der følger med jobbet.

Effekten af disse tiltag har været, at der i dag er langt færre tilfælde af vold end tidligere.

Selvværd erstatter fravær i Parkering København

Arbejdspladsvurdering (APV)
Hvert år skal der foretages en arbejdspladsvurdering, hvor du som ansat skal udfylde et spørgeskema om din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du bruger APV'en til at pege på eventuelle miljøproblemer - både fysiske og psykiske. Der er også mulighed for at skrive eventuelle løsningsforslag.

Branchearbejdsmiljøråd (BAR)
Parkeringsserviceassistenter hører under BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration.

BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration