Uddannelse som idrætsassistent

Der er intet formelt krav om forudgående uddannelse til arbejdet som idrætsassistent.

Da arbejdet indeholder mange forskellige funktioner - og der kommer nye til - bør idrætsassistenten løbende tilbydes kurser og uddannelse, så han/hun kan udføre de forskellige funktioner godt og sikkert.

Der findes en lang række AMU-kurser i bl.a. bygningsvedligeholdelse, tekniske hjælpemidler, ventilation og indeklima, brugerservice samt kurser inden for rengøringsområdet.

Vi linker til en lang række arbejdsmarkedsuddannelser som kan være relevante for idrætsassistenter.
Læs mere om holdstart og find detaljerede fag- og kursusbeskrivelser i menuen til højre.