Om jobbet - idrætsassistent

Arbejdet som idrætsassistent er mangfoldigt og stiller krav om mange forskellige færdigheder. Idrætsassistenten skal have teknisk indsigt, besidde menneskekundskab samt kende til de forskellige idrætsgrene.

Idrætsassistenten står for drift og vedligehold af bygninger og installationer (el, vand, varme, ventilation), rengøring og affaldshåndtering. Desuden står idrætsassistenten for pleje af udendørsarealer - både sportsarealer, grønne arealer samt eventuelle legepladser.

Idrætsassistentens arbejdstid omfatter vagttjeneste om aftenen og i weekender.

Idrætsassistenten skal yde service overfor de mange forskellige grupper, der bruger idræts- og sportsanlæggene. Idrætsassistenten skal kunne indrette sin serviceydelse efter målgruppen, som kan være børn, unge, ældre, medborgere af anden etnisk oprindelse, fysisk og psykisk handicappede, socialt belastede brugere m.fl. Endvidere forventes det, at den idrætsassistenten kan servicere gæster fra udlandet.

Den nødvendige - og ofte meget forskellige - servicering og vedligeholdelse af baner og materiel kræver et indgående kendskab til de enkelte idrætsgrene og tilhørende rekvisitter.