Fagets udvikling - idrætsassistent

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.


Idrætsassistenter - vi ved hvad vi vil

Pjecen indeholder en beskrivelse af de mange funktioner de ansatte i landets idrætshaller og på sportsanlæg udfører og hvilke kompetencer det kræver. Men den giver også nogle bud på, hvordan tingene kan gøres bedre og hvordan faget kan udvikle sig.

» Idrætsassistenter - vi ved hvad vi vil