Arbejdsmiljø - idrætsassistent

Som idrætsassistent har du en nøglefunktion i forhold til arbejdsmiljøet. Du skal selvfølgelig være opmærksom på de risici, der er i dit daglige arbejde, og du skal være med til at sikre, at omgivelserne er sunde og sikre for brugerne. Derfor skal du have en generel viden om arbejdsmiljø og reglerne, der gælder på området.

Arbejdet i sports- og idrætsanlæg hører under branchearbejdsmiljørådet BAR Service. BAR Service har i 2011 udarbejdet en Arbejdsmiljøhåndbog for arbejdet i idrætshaller og på sportsanlæg.

Hent Arbejdsmiljøhåndbogen

Fysisk arbejdsmiljø
Idrætsassistenter udfører meget ofte fysisk krævende arbejde. Det gælder ved flytning og opstilling af materiel og inventar i forbindelse med forskellige arrangementer. Derfor skal der være fokus på, hvordan man sikrer sig mod uheld og løfteskader.

Idrætsassistenter arbejder med forskelligt maskineri - både indendørs og udendørs. Det vigtigt, at idrætsassistenten ved, hvordan det bruges korrekt, så man undgår ulykker.
Men der kan også forekomme mindre synlige arbejdsmiljøproblemer. I 2007 blev der sat fokus på asbestproblemer i en række sportshaller. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en guide, hvor du se, om din arbejdsplads er i risikogruppen.

Til rengøring af sportshaller bruges der stoffer, der kan være skadelige for helbredet. Det gælder f.eks. de rengøringsmidler, som bliver brugt til at fjerne harpiks.
Læs mere om problematikken i Fagbladet FOA:
Syg af harpiksfjerner


Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af, at idrætsassistenten fungerer som vagt, og derfor kan have konflikter med brugere, som ikke følger reglerne for brugen af sportshallen. Desuden påvirkes arbejdsmiljøet af, at mange idrætsassistenter har meget varierende arbejdstid, idet sportshaller er åbne fra tidlig morgen til sen aften - også i weekenden.

Ulykkesanalyseværktøj
FOA har udarbejdet et værktøj til analyse af arbejdsulykker samt nærved-ulykker.
Værktøjet er særligt udarbejdet til badeassistenter og idrætsassistenter, med fokus på vold og
trusler.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvert år skal der foretages en arbejdspladsvurdering, hvor du som ansat skal udfylde et spørgeskema om din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du bruger APV'en til at pege på eventuelle miljøproblemer - både fysiske og psykiske. Der er også mulighed for at skrive eventuelle løsningsforslag.