Uddannelse - buschauffører

For at blive buschauffør skal man have erhvervskørekort til personbefordring. Der findes både en erhvervsuddannelse og en række arbejdsmarkedsuddannelser på området. EU stiller desuden krav til buschaufførers efteruddannelse.

Uddannelse til buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik er en erhvervsuddannelse, der kan gennemføres på 3 år og 6 måneder. I løbet af uddannelsen får du en grundlæggende viden om at køre bus, i vedligeholdelse og eftersyn af køretøjer samt om, hvordan man omgås kunder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

 Læs mere om uddannelsen

Arbejdsmarkedsuddannelser

Der findes også en række kurser under AMU-systemet, som retter sig mod jobbet som buschauffør.
Kursernes varighed er fra få dage og op til 6 uger.

Find mere om arbejdsmarkedsuddannelser

EU kvalifikationsuddannelse

Det er i EU-regi bestemt, at alle nuværende og fremtidige chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller buskørsel skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år.

Læs mere om EU kvalifikationsuddannelsen