Overenskomst - buschauffører

Dine rettigheder omkring løn, arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomster og aftaler for buschauffører, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Buschauffører og trafikkontrollører / driftsassistenter kan være ansat både i offentlige og private selskaber og de kan være overenskomstansatte eller tjenestemandsansatte. Derfor er der mange aftaler.

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 

Find din overenskomst