Arbejdsmiljø - buschauffører

Buschaufførers arbejdsmiljø påvirkes af mange forhold både i og udenfor bussen og både fysisk og psykisk kan det være et hårdt arbejde.

Det psykiske arbejdsmiljø præges af stramme køreplaner, som kan være svære at overholde. Det går ud over hviletiden. Og samtidig er det buschaufføren der må stå for skud, når passagerne er utilfredse med, at bussen er forsinket. Og desværre oplever buschauffører også, at unge laver ballade i bussen. Det kan give konflikter, som kan være psykisk belastende.

Det fysiske arbejdsmiljø påvirkes både af hvordan førerkabinen er indrettet og af omgivelserne i form af luftforurening og trafikstøj. Også vejenes beskaffenhed – huller i asfalten, vejbump m.m. – påvirker chaufføren fysisk.

Ulykkesanalyseværktøj
FOA har udarbejdet et værktøj til analyse af arbejdsulykker samt nærved-ulykker.
Værktøjet er særligt udarbejdet til buschauffører, med fokus på vold, trusler og trafikulykker.

Branchearbejdsmiljørådet
Både i Branchearbejdsmiljørådet for Transport og En gros og i Arbejdstilsynet er man opmærksomme på buschaufførernes arbejdsmiljø.

 Hent Branchearbejdsmiljørådets (BAR) vejledning til arbejdet som buschauffør