Om jobbet - brandpersonale

Jobbet som brandmand indeholder mange forskellige opgaver. Det handler selvfølgelig om at rykke ud, når der er brand eller fare for brand, men det er også brandvæsenets opgave at assistere ved større ulykker, ved kemikalieuheld og andet redningsarbejde. Efter f.eks. en brandslukning er det også brandfolkene der er med til at rydde op og forebygge skader som følge af branden.

Når der ikke er udrykning går tiden med øvelser, vedligeholdelse af materiel, bygninger samt mange andre opgaver for kommunen, eks vagtpasning/ alarmovervågning, og en masse fysisk aktivitet. For jobbet kræver, at man er i fysisk topform.

Ofte er det også brandmænd der fungerer som brandvagter i forbindelse med større arrangementer.
Arbejdet som brandmand kræver både en god fysik, og at man kan arbejde i psykisk belastende situationer, hvor der måske er kommet mennesker til skade.

Som brandmand arbejdes der normalt i vagter af 24 timer, og man skal derfor hurtigt kunne omstille sig fra enten søvn eller andre gøremål på brandstationen til at kunne yde optimal indsats.

Holdledere leder brandmændenes arbejde. Det er brandmænd, som har videreuddannet sig på Beredskabsstyrelsens skole. De deltager i den praktiske uddannelse af brandpersonalet og skriver rapporter om brande.

Indsatsledere har den overordnede ledelse af slukningsarbejdet på brandstedet. Nogle har administrative opgaver. De skal fx behandle byggesager og føre tilsyn med brandfarlige bygninger.

Beredskabschefer leder redningsberedskabet i kommunerne. Hvis beredskabschefen ikke skal deltage som indsatsleder, behøver han ikke at have uddannelsen som indsatsleder.