Fagets udvikling - brandpersonale

På denne side kan du finde rapporter, undersøgelser og og andet som vedrører dit fag.


Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale beredskaber
(August 2009)
FOA har i samarbejde med analysefirmaet Bonnén & Partners Aps udarbejdet en rapport, som analyserer beredskabet.
Rapporten skal skabe debat om fremtidens organisering af beredskaberne. Debat på din arbejdsplads og med din kommune. Men naturligvis også i alle de kommuner, hvor der i dag ikke er et fuldtidsbemandet brandberedskab i kommunalt regi.

Organisationen af redningsberedskabet og sammentænkning af kommunale opgaver