Arbejdsmiljø - brandpersonale

Statistikken viser, at brand- og redningsfolk er blandt de mest udsatte grupper, når det gælder arbejdsulykker. Under indsatser og øvelser udsættes brandmanden ofte for stærke fysiske og psykiske belastninger og det er vigtigt, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det er ikke kun i selve arbejdets udførelse, at brandfolk bliver udsat for fysisk og psykisk belastning. Der er mange eksempler på, at brandfolk udsættes for trusler om vold og forsøg på at forhindre dem i deres arbejde af f.eks. unge uromagere. Også ved indsats på veje – specielt motorveje – opleves det, at bilister ikke tager hensyn til brand- og redningsfolk.

Det psykiske arbejdsmiljø er også vigtigt i dagligdagen på brandstationen, hvor man fungerer som en stor familie. Vagterne er på 24 timer så man er meget tæt på kollegerne. Derfor er det også vigtigt at rammerne her er i orden.

Branchearbejdsmiljøudvalget for Transport og Engros, som brandpersonale hører under, har udarbejdet en række vejledninger om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Hent BAU Transport Engros vejledninger

Arbejdspladsvurdering (APV) er et grundlæggende redskab til at kortlægge og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den skal revideres mindst hvert tredje år, dog før hvis der sker konkrete ændringer.
Kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller din leder og hør mere om, hvordan I griber arbejdet med APV an på din arbejdsplads.