Om jobbet - biblioteksbetjent

Biblioteksbetjenten har mange opgaver på biblioteket. Opgaverne afhænger lidt af, hvilken type bibliotek man er ansat på. En stor del af arbejdet består i at servicere brugere og ansatte, for eksempel med at hente bøger og tidsskrifter frem fra magasiner og arkiver, når der er brug for dem i udlånsafdelingen.

Biblioteksbetjenten står også for både intern og ekstern postomdeling, frankering og scanning af post.

I forbindelse med udstillinger og arrangementer tager biblioteksbetjenten sig af de praktiske opgaver. Ved udstillinger kan der være tale om opstilling og ophængning af genstande og tilretning af lys. Ved arrangementer kan det være opdækning og afrydning, opstilling af audiovisuelt udstyr mm.

Biblioteksbetjenten skal være serviceminded og kunne lide at tale med folk. Biblioteksbetjenten står ofte for udbringning af bøger til daginstitutioner og ældre mennesker. Og råder biblioteket over en bogbus, er biblioteksbetjenten bibliotekets ansigt ude i de lokale samfund.

Biblioteksbetjenten har mange steder vagtfunktioner og kan bliver tilkaldt, hvis der er problemer - det kan f.eks. være med unge, som bruger biblioteket som tilholdssted. Endelig udfører biblioteksbetjenten også mindre håndværksmæssige opgaver, står for snerydning og flytning af magasiner og arkiver.

Bogbuschauffør

Bogbuschauffører udgør en særlig gruppe af biblioteksbetjente. Som bogbuschauffør kører du bogbussen rundt i lokalsamfundet.

I mange små samfund er bogbussen et sted, hvor man mødes. Bogbuschaufføren hjælper bibliotekaren med indlån og udlån og er i det hele taget i tæt kontakt med lokalbefolkningen.

Bogbuschaufføren skal selvfølgelig også sikre, at bogbussen er i forsvarlig stand. Det gælder både køretøjet, inventaret og IT-udstyr.

Der findes en særlig forening for personale i bogbusser. Den hedder Filibussen og laver forskellige angementer – bl.a. et årligt træf for bogbusser.

Se Filibussens blog