Uddannelse - badepersonale

Der er intet krav om forudgående uddannelse for at arbejde i en svømmehal. Men de mange forskellige opgaver betyder, at du skal have mange forskellige kvalifikationer og derfor er der nu lavet en erhvervsuddannelse til svømmebadsassistent.

Erhvervsuddannelsen til svømmebadsassistent

Uddannelsen til Svømmebadsassistent er en erhvervsuddannelse der varer to år. Heraf er 25 uger skoleundervisning mens ca. 1½ år er praktik.

Uddannelsen indeholder en bred vifte af fag, som retter sig mod de mange funktioner personalet i en svømmehal skal udføre – f.eks. uddannelse til erhvervslivredder, rengøring og hygiejne, håndtering af farlige kemikalier, kommunikation, service, svømmeinstruktion, konflikthåndtering, salgsteknik og eventplanlægning og afvikling.

Desuden er uddannelsen tilrettelagt, så der er mulighed for at supplere med kortere kurser og eksempelvis blive fitnessinstruktør, svømmetræner eller eventkoordinator.

Uddannelsen retter sig både mod de nuværende medarbejdere og mod unge, som skal i gang med en uddannelse efter skole.

I første omgang gennemføres uddannelsen som en forsøgsuddannelse efter §15 i Lov om Erhvervsuddannelser. Og den foregår på skolerne CPH-West og Erhvervsskolen Nordsjælland. Målet er, at den senere skal udbydes flere steder i landet.

Du kan finde mere om uddannelsen til svømmebadsassistent i menuen til højre.

Andre uddannelser

Selv om der ikke er et formelt krav til uddannelse for at arbejde i en svømmehal, skal du have gennemført enten bassinprøven eller livredderprøven for at varetage arbejde ved bassinkanten. Bassinprøven er specifikt rettet mod livredderfunktionen i en svømmehal. Prøven stiller ikke krav til større udholdenhed i svømning, udspring eller redningsøvelser med tøj på. Bassinprøven indeholder også en lang række øvelser i førstehjælp.

Livredderprøven er mere omfattende og kvalificerer til livredning ved strande, hvor redningsopgaverne kan være langt mere krævende, end de er i et indendørs bassin. Livredderprøven indeholder også mere teori.

Både livredderprøven og bassinprøven skal genopfriskes hvert år. Du har ret til at træne til prøven i arbejdstiden.

Der findes desuden en række arbejdsmarkedsuddannelser indenfor rengøring, betjening af tekniske hjælpemidler mv.