Om jobbet - badepersonale

Badepersonalet spiller en vigtig rolle for brugernes sikkerhed. Badepersonalet fører desuden opsyn i hallen for at sikre, at retningslinjerne følges og farlige situationer undgås.

Udover at fungere som livredder fører badepersonalet også kontrol med bassinernes vandkvalitet. De tager løbende vandprøver, foretager regulering af klor og syreindhold og holder øje med at vandrensningssystem og andre tekniske anlæg fungerer.

Hygiejnen er vigtig i en svømmehal, og den sørger badepersonalet også for er i orden. Det gælder såvel den almindelige rengøring af bruse- og toiletfaciliteter som større rengøringsopgaver, f.eks. bundsugning af bassiner og højtryksspuling af flisevægge og gulvbelægning.

Arbejdet i svømmehaller indebærer meget informationsarbejde, og det kræver, at man er serviceminded. Det drejer sig om vejledning af brugerne - mundtligt som skriftligt - og vejledning i forbindelse med institutioners brug af svømmehallen. Mange svømmehaller har desuden forskellige arrangementer, som badepersonalet også står for.