Arbejdsmiljø - badepersonale

Arbejdet i svømmehaller er udfordrende og spændende, men der er naturligvis også en række arbejdsmiljøforhold man skal være opmærksom på. Det kan f.eks. dreje sig om håndtering af kemikalier, indeklimabelastninger eller fjernelse af potentielt smittefarlige organismer.

Som badepersonale udsættes man også for generende støj. Og da selv relativt lave lydniveauer kan vanskeliggøre opsynet med de badende, kræver arbejdet stor opmærksomhed og evne til at kunne koncentrere sig.

I de senere år har der været stigende problemer med det psykiske arbejdsmiljø på grund af konflikter med brugerne. Det er vigtigt, at personalet er rustet til at klare disse konflikter - både af hensyn til sig selv og brugerne.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR)
Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for service og tjenesteydelser, som badepersonale hører under, har udarbejdet en vejledning for arbejdet i svømmehaller. Vejledningen er sidst revideret i 2011.

Hent Branchevejledning som PDF-fil

Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdspladsvurdering (APV) er et grundlæggende redskab til at kortlægge og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den skal revideres mindst hvert tredje år, dog før hvis der sker konkrete ændringer.

Kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller din leder og hør mere om, hvordan I griber arbejdet med APV an på din arbejdsplads. Du kan også hente inspiration om APV og psykisk arbejdsmiljø her:

APV-skema fra Mariagerfjord kommune

Her finder du også et eksempel på en APV, som er udarbejdet specielt til svømmehaller.