Uddannelse - ambulancebehandler

Ambulanceassistent (niv. I)
For at blive ambulanceassistent skal du gennemføre redderuddannelsen med specialet ambulanceassistent. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Du skal have en uddannelseskontrakt med et redningsvæsen og opfylde følgende krav:
  • du skal have haft kørekort, kategori B, i mindst tre år og
  • have gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller
  • have gennemført anden ungdomsuddannelse af mindst 1 års varighed.  

Du får løn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Ambulancebehandler (niv. II)


For at tage uddannelsen som ambulancebehandler skal du have arbejdet mindst 18 måneder som ambulanceassistent. Uddannelsen varer 5 uger og består af 3 ugers teori og 2 ugers hospitals- og ambulancepraktik.

Paramediciner (niv. III)


For at tage uddannelsen som paramediciner skal du have arbejdet mindst 3 år som ambulancebehandler.

Inden selve starten på uddannelsen, skal du gennemføre et 8 ugers fjernundervisnings modul. Dernæst deltager du i 5 ugers praktisk og teoretisk undervisning fordelt over sammenlagt 10 uger.

Se også:

 

Redderuddannelsen

Uddannelsen som ambulancebehandler

Uddannelsen som paramediciner