Overenskomst - ambulancebehandler

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler for beredskabspersonale, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Der findes to overenskomster:

  • Den ene gælder for brand- og ambulancepersonale i Københavns og Frederiksberg Kommuner.  
  • Den anden gælder for beredskabspersonale - reddere, beredskabsmestre, brandmænd og vagtcentralpersonale - i øvrige kommuner. 

I tilknytning til disse to overenskomstaftaler, er der indgået en aftale for tjenestemandsansatte.    

Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 

Find din overenskomst