Om jobbet - ambulancebehandler

Ambulancebehandlere udfører mange forskellige opgaver, som alle har et fælles udgangspunkt: at hjælpe mennesker ved ulykker og sygdom.

Ambulancebehandlere rykker ud ved alle større ulykker og katastrofer. Desuden udfører ambulancebehandlerne også almindelige sygetransporter fra hjem til hospital eller mellem to hospitaler. Ved ulykker arbejder ambulancebehandleren ofte under tidspres og i psykisk belastende situationer. Der vil altid være to ambulancebehandlere og det er vigtigt, at samarbejdet fungerer når de er ude på opgave. Og det kræver også, at ambulancebehandleren er i god form både psykisk og fysisk.

Ambulancebehandleren kan - afhængigt af uddannelse - yde forskellig former for hjælp på ulykkesstedet og under transporten til hospitalet.

Ambulancebehandler på niveau I (ambulanceassistent)


Som ambulancebehandler på niveau I (ambulanceassistent) er du i stand til at udføre almindeligt forekommende opgaver i ambulancetjenesten. Du har lært "ambulancehåndværket" fra bunden og har en stor viden om anatomi og sygdomslære. Du skal kunne arbejde under tidspres og i psykisk belastende situationer, hvor der nogle gange er kommet mennesker til skade.

Ambulancebehandler på niveau II (ambulancebehandler)


Som ambulancebehandler på niveau II (ambulancebehandler) vil du være i stand til at udføre ambulancebehandling, herunder behandle patienter med blodprop i hjertet, insulinchok, allergiske reaktioner m.v., Desuden kan du udføre overvågning og behandling under transport af patienter efter lægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning.

Ambulancebehandler på niveau III (paramediciner)


Som ambulancebehandler på niveau III (paramediciner) er du i stand til at iværksætte avanceret medicinsk behandling af en lang række tilstande og derved supplere den almindelige ambulancebehandling. Udover de medicinske kompetencer, er du uddannet til at kunne fortage visse transporter mellem hospitaler, herunder hjertepatienter til akut ballonudvidelse, samt i visse situationer at kunne afslutte behandlingen i hjemmet.