Fagets udvikling - ambulancebehandler

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.


Planlægningen af akutberedskabet og den præhospitale indsats (April 2009)

FOA har i samarbejde med analysefirmaet Bonnén & Partners Aps udarbejdet en rapport, som analyserer ambulanceberedskabet og kommer med bud på, hvordan det i fremtiden bør organiseres.

Ved nye udbudsrunder kan de forslag og ideer, der fremsættes i rapporten, med fordel indgå i debatten.

> Planlægning af akutberedskabet og den præhospitale indsats