Arbejdsmiljø - ambulancebehandlere

Statistikken viser, at brand- og redningsfolk er blandt de mest udsatte grupper, når det gælder arbejdsulykker. I forbindelse med ulykker udsættes ambulancebehandlerne ofte for stærke fysiske og psykiske belastninger og det er vigtigt, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I forbindelse med færdselsulykker, har ambulancepersonalet i de senere år oplevet, at de øvrige bilister ikke tager hensyn til redningsarbejdet, hvilket betyder, at der ofte opstår farlige situationer.

Ambulancebehandlere har også risiko for løfteskader i forbindelse med transport af patienter. Det kan være som følge af vanskelige adgangsforhold, men det kan også skyldes tunge patienter. Det voksende antal overvægtige stiller f.eks. nye krav til ambulancernes udstyr.

Det psykiske arbejdsmiljø er også vigtigt i dagligdagen på brandstationen, hvor man fungerer som en stor familie. Vagterne er på 24 timer så man er meget tæt på kollegerne. Derfor er det også vigtigt at rammerne her er i orden.

Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros har udgivet en række vejledninger om sikkerhed.

Hent vejledningerne fra BAR Transport og Engros

Arbejdspladsvurdering (APV) er et grundlæggende redskab til at kortlægge og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den skal revideres mindst hvert tredje år, dog før hvis der sker konkrete ændringer. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller din leder og hør mere om, hvordan I griber arbejdet med APV an på din arbejdsplads.