Ambulancebehandler

Denne side er for dig, der arbejder som ambulanceassistent, ambulancebehandler eller paramediciner eller dig, der vil vide noget om ambulancearbejdet.

Stillingsbetegnelser

   

 

Om jobbet som ambulancebehandler

Vores ambulancepersonale udfører mange forskellige opgaver, som alle har et fælles udgangspunkt: at hjælpe mennesker ved ulykker og sygdom.

Arbejdsmiljø - ambulancebehandlere

Statistikken viser, at ambulancepersonale er blandt de mest udsatte grupper, når det gælder arbejdsulykker og arbejdsskader. I forbindelse med jobbet udsættes ambulancebehandlerne for stærke fysiske og psykiske belastninger og det er vigtigt, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Uddannelse - ambulancebehandler

For at komme til at køre ambulance skal du gennemføre ambulancebehandleruddannelsen. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse.

Løn som ambulancebehandler

Lønsedler kan være svære at forstå. Som medlem af FOA kan du få et personligt løntjek. Hvis du ønsker at få et løntjek, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening.

Overenskomster 

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i de overenskomstaftaler for ambulancepersonale, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Der findes en regional indkomst for ambulanceuddannet personale. Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune. Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst.