TS skolekonference 2013

FOA - Fag og Arbejde indbyder til konference om Fremtidens folkeskole - Rammer og indretning.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9759-13-00-52
Tid: til
Sted: Best Western Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle.
Målgruppe: Tekniske serviceledere og medarbejdere, skoleledere, forvaltningschefer og medarbejdere samt kommunalpolitikere
Pris: 2.000 kr. (incl. moms). Tilmelding er bindende. Faktura på deltagergebyret sendes efter tilmeldingsfristen er udløbet.

Konferencens temaer er "Krav til et godt skolemiljø", "Gode rammer for undervisning og trivsel" og "Folkeskolen som offentligt privat partnerskab (OPP)".

Hent programmet (pdf)

Folkeskolen står over for mange udfordringer. Regeringen lægger i oplægget til reform af folkeskolen op til markante forandringer. Børnene skal være i skolen hele dagen. Undervisningsformen skal være mere fleksibel.

Det stiller store krav til Folkeskolens fysiske rammer og indretning. FOA ønsker med konferencen at afklare, hvad kravene til den fysiske indretning er både inde og ude, og hvordan kravene konkret kan realiseres.

En vigtig forudsætning for at kunne løse opgaverne er, at det sker i et tæt samarbejde mellem skolelederen, det tekniske servicepersonale og kommunen.

Fremtidens folkeskole - Rammer og indretning

FOA repræsenterer mere end 2.000 medlemmer beskæftiget med tekniske serviceopgaver på landets folkeskoler. En faggruppe, der spiller en central rolle i driften af vores skoler, men som ikke fylder meget, når Folketinget gennemfører reformer.

Det giver bare ikke ret meget mening at tale om en helt ny folkeskole, uden samtidigt at sætte fokus på de rammer, som lærer og elev henholdsvis udøver og modtager undervisningen i.

På TS skolekonferencen forsøger vi at skitsere nogle af de forudsætninger, som eksperter og videnspersoner mener, er afgørende for, at vi får en bedre folkeskole.

Konferencen henvender sig til dig, der interesserer dig for folkeskolen og som kan se sammenhængen imellem kvaliteten af indlæringen og kvaliteten af de fysiske rammer - indendørs som udendørs.