TS Skolekonference

”Indeklima og indlæring” og ”Effektiv organisering af drift og vedligehold” var de to hovedemner på en konference, som FOA gennemførte den 29. september i Middelfart.

På konferencen deltog teknisk servicepersonale fra skolerne, skoleledere og ledere fra de kommunale forvaltninger. 

Til temaet ”Indeklima og indlæring” var der oplæg fra specialkonsulent Rasmus Challi fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), lektor Geo Clausen fra Danmarks Tekniske Universitet samt fra næstformand i Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Læs nyheden ”Mere fokus på indeklima i skolen”

Til temaet ”Effektiv organisering af drift og vedligehold” havde antropolog Lars Ole Preisler gennemført en kvalitativ analyse i tre kommuner, som han fremlagde på konferencen.  

Under begge temaer kom der mange oplysninger, og de skabte en levende debat. Det var tydeligt, at der var forskellige holdninger til, hvordan arbejdet skulle organiseres. Men, som Sektorformand Reiner Burgwald sagde i sin afslutning, er det et godt udtryk for, at der ikke er to ens skoler eller to ens kommuner.

Læs udsagn fra deltagerne: ”Bedre skoler – sådan”

I boksene til højre kan du hente de materialer og slides til oplæg, som blev fremlagt på konferencen.

Læs også pressemeddelelsen konferencen: 'Skolerenovering er en glimrende investering'