Sektorårsmøde 2012

Faggrupperne var i fokus på Teknik- og servicesektorens årsmøde 2012. Et af hovedtemaerne var, at forandringer kræver handling og forhandling.

Forandringer kræver handling og forhandling

Teknik- og Servicesektoren ønskede med årsmødet i 2012 at sætte fokus på de enkelte faggrupper i sektoren.

Op til sektorårsmødet er der oprettet en Facebook-gruppe, hvor sektoren lægger op til en drøftelse med faggrupperne. Målet er, at medlemmerne i de enkelte faggrupper og på tværs af faggrupperne kan udveksle erfaringer, ideer og forslag til initiativer. Det er ligeledes håbet, at det enkelte medlem, som står med en udfordring kan få gode råd af medlemmer med konkrete erfaringer fra lignende situationer.

Faggruppernes udfordringer og mulige løsninger

I facebook-gruppen kan du se videoklip med medlemmernes bud på, hvilke udfordringer der er for faggrupperne netop nu. Klik på linkene herunder for at se videoerne. Hvis du ikke allerede er logget på facebook, vil du blive bedt om at logge på, når du klikker på linket.

Badeassistenter: ”Der skal fokus på sundhed og forebyggelse. I stedet for at fokusere på nedskæringer så skal vi fokusere på nye aktiviteter, der kan skabe værdi for brugerne.”
Se videoen

Idrætsassistenter: ”Fra rengøring over tekniker til IT-eksperter. Tolerance, rummelighed og trivsel.”
Se videoen

Søfartspersonale: ”Der skal laves tiltag, så vi kan tiltrække yngre arbejdskraft”
Se videoen

Plejehjemspedeller: ”Vi skal prøve at tænke lidt frem.”
Se videoen

Rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente: ”Det store spøgelse i kommunerne er Facility Management FM). Selvstændigheden i jobbet forsvinder. Det har jo været ”mit” hus.”
Se videoen

Tekniske servicemedarbejdere - skoler: ”Vi skal til stadighed udvide vores kompetencer. Vi tjener vores egen løn gennem sparede håndværkerudgifter samt mindre el-, vand- og varmeforbrug. Folk i løntilskud kommer og går i stigende grad.”
Se videoen

Tekniske serviceledere - skoler: ”I kommunerne eksperimenterer man med andre måder at gøre tingene på. Ledelsen af opgavefordelingen er kommet tilbage. Der er større fleksibilitet ved at have eget personale på institutionerne.”
Se videoen

Brand og beredskab: ”Vi skal arbejde for en erhvervsuddannelse for brandmænd. Det er nødvendigt med udvikling fremfor afvikling. Det er vigtigt at se på arbejdstidsregler.”
Se videoen

Ambulancer og sundhedsberedskabet: ”Mit arbejde er meget varierende, meget alsidigt, man skal kunne mange forskellige ting.”
Se videoen

Trafikområdet: Buschauffører, parkeringsserviceassistenter, trafikkontrollører og driftsassistenter: ”Vi er en fremskudt servicedesk for kommunen i forhold til borgerne.”
Se videoen


NB:
Vil du gerne deltage i debatten, skal du være medlem af gruppen. Det bliver du ved at trykke på "Bliv medlem af gruppen" øverst til højre på facebooksiden. Når du er godkendt af gruppens administrator, kan du frit kommentere og skrive indlæg i gruppen.