Mangfoldighedskonference - FOA i farver

FOA afholder sin første Mangfoldighedskonference 3.-4.december 2007 i Kolding, hvor integration og etnisk ligestilling sættes på dagsordenen.

Her inviteres du til at være med i dialogen om mangfoldighed på arbejdspladserne og til at drøfte FOA's indsats på dette vigtige område.

Kort sagt - kom og vær med til at sætte dit fingeraftryk på integrations-, etnisk ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet i FOA.


Tilmelding

Du skal tilmelde dig ved din lokale FOA-afdeling og oplyse aktivitetsnummer 9732-07-00-44. Sidste fris for tilmelding er 9. november 2007.

Det er gratis at deltage og der er ikke noget krav om at du skal være faglig aktiv i forvejen. Der er begrænsede pladser, så tilmeld dig i god tid.

Du skal aftale med din arbejdsgiver, om du kan få fri til at deltage. FOA betaler din løn begge dage, hvis du trækkes i løn. FOA betaler også transport til og fra konferencecentret.


Tid og sted

Konferencecentret Comwell i Kolding, mandag den 3. og tirsdag den 4. den 4. december 2007. Konferencen begynder mandag kl. 10.00 og slutter tirsdag kl. 16.00. Der er en enkelt overnatning.

Hvem kan deltage?

Alle med interesse for mangfoldighed, rummelighed, etnisk ligestilling og integration. Vi har brug for dine ideer og ønsker vedrørende FOA's integrationsindsats.


Temaer på konferencen  • Hvad er mangfoldighed og hvordan kan den udfoldes?
  • Hvorfor skal vi have mangfoldighed?
  • Hvordan kan mangfoldighed bruges på arbejdspladsen og hvad betyder det for den enkelte?

Baggrunden for konferencen er, at FOA ønsker flere aktive medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk i fremtidens fagbevægelse. Vi ønsker at diskutere, hvordan vi sammen kan styrke og bruge netop forskellighederne hos hinanden - individuelle, etniske og kulturelle.

Læs mere om konferencen i invitationsfolderen, der fås hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling. Folderen kan også downloades.