Temaer

Handicaphjælper

Arbejdsvilkårene for handicaphjælpere er uretfærdige.

Hold hygiejnen høj

Mindre sygefravær, mere arbejdsglæde.

Autorisation

Få svar på spørgsmål om autorisation.

Delegering af opgaver

Sådan overdrager man sundhedsopgaver.

Demens

Viden og guides om pleje af demente

Medicinhåndtering

Sådan håndteres medicin i sundhedssektoren

Patientsikkerhed

Forebyg fejl og skader hos dem, du tager dig af.

Mundhygiejne

Hjælp ældre borgere til en bedre mundhygiejne.

Styrelsen for Patientklager

Patienter kan klage over dårlige behandlingsforløb.

Kliniske retningslinjer

Nye anbefalinger skal sikre den rette behandling og pleje.

Tavshedspligt

Spørgsmål og svar om tavshedspligt

Vold på arbejdet

Sådan forebygger og håndterer du vold på jobbet.

Forebyggelsespakker

Få et bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads

Vores aftaler. Din styrke

Fokus på værdien af et stærkt fællesskab.

Værdig ældrepleje

En politisk garanti kan sikre ældres værdighed