Temaer

Fælles Medicinkort

Gør medicingivningen mere sikker med FMK.

Handicaphjælper

Arbejdsvilkårene for handicaphjælpere er uretfærdige.

Snart færdiguddannet?

Se hvad FOA kan gøre for dig - både som ledig og i dit første job.

Hold hygiejnen høj

Mindre sygefravær, mere arbejdsglæde.

Autorisation

Få svar på spørgsmål om autorisation.

Din praktiktid

Delegering af opgaver

Sådan overdrager man sundhedsopgaver.

Demens

Viden og guides om pleje af demente

Facebook

Få overblik og værktøjer til at bruge det populære sociale medie fornuftigt

Medicinhåndtering

Sådan håndteres medicin i sundhedssektoren

Patientsikkerhed

Forebyg fejl og skader hos dem, du tager dig af.

Hverdagsrehabilitering

Fra hjemmehjælp til selvhjælp.

Mundhygiejne

Hjælp ældre borgere til en bedre mundhygiejne.

MRSA

Pleje af borgere med MRSA.

Styrelsen for Patientklager

Patienter kan klage over dårlige behandlingsforløb.

Kliniske retningslinjer

Nye anbefalinger skal sikre den rette behandling og pleje.

Tavshedspligt

Spørgsmål og svar om tavshedspligt

Vold på arbejdet

Sådan forebygger og håndterer du vold på jobbet.

Forebyggelsespakker

Få et bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads

Vores aftaler. Din styrke

Fokus på værdien af et stærkt fællesskab.

Værdig ældrepleje

En politisk garanti kan sikre ældres værdighed