Om jobbet - social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælpere varetager en lang række forskellige opgaver indenfor pleje og praktisk hjælp. En social- og sundhedshjælper har fokus på andre menneskers velvære og pleje.

Social- og sundhedshjælperen arbejder til dagligt typisk med ældre borgere, som kan være syge eller være præget af alderdomssvækkelse. Social- og sundhedshjælperen arbejder også, med personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, og som aflastningsperson ved pasning af personer med svære funktionsbegrænsninger. Social- og sundhedshjælperen kan arbejde inden for alle døgnets 24 timer. 

Funktioner

Social- og sundhedshjælperen yder pleje og praktisk hjælp (rengøring, indkøb og tøjvask) til borgere, som har behov for støtte og hjælp til at opretholde en normal daglig livsførelse.
Social- og sundhedshjælperen har færdigheder i at observere og genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande. Social- og sundhedshjælperen skal kunne redegøre for og dokumentere disse iagttagelser. I den forbindelse skal social- og sundhedshjælperen være bevidst om eget ansvars- og kompetenceområde.
Som social- og sundhedshjælper skal man også arbejde rehabiliterende ved at motivere og aktivere borgeren med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare dennes ressourcer
For at sikre en koordineret og sammenhængende hjælp til borgeren har social- og sundhedshjælperen stor kontakt til andre faggrupper.
Social- og sundhedshjælperen kan varetage opgaven som praktikvejleder for elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Arbejdssteder

Kommunale hjemmepleje-/hjemmehjælpsordninger
Plejecentre
Døgnpleje/beredskab
Bofællesskaber
Private firmaer