Fagets udvikling - social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælpere udgør i dag en stor del af det faglige personale i kommuner og en stærk faglig gruppe. Samtidig er faget præget af en udvikling, der ligger mere vægt på ideerne om ’hjælp til selvhjælp’.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen blev etableret i 1991, sammen med social- og sundhedsassistentuddannelsen, som en afløser for uddannelsen til hjemmehjælper   

Faglig organisering

Social- og sundhedshjælperne har som faggruppe en lang faglig tradition. De tidligere hjemmehjælpere var medlem af Husassistenternes Fagforbund, som i 1947 blev til Husligt Arbejder Forbund. Sygehjælperne meldte sig i 1963 ind i Husligt Arbejder Forbund. I 1992 blev Husligt Arbejder Forbund lagt sammen med Dansk Kommunal Arbejderforbund og dannede tilsammen FOA. 

Fagets udvikling i dag

I dag sker der store omlægninger i tilgangen og organiseringen af hjemmeplejen. En lang række kommuner er begyndt at omorganisere hjemmeplejen efter principper om ’hjælp til selvhjælp’, også kaldet hverdagsrehabilitering.
Disse omlægninger betyder, at også social- og sundhedshjælpernes faglighed ændres. Der bliver fremover lagt langt mere vægt på træning med udgangspunkt i borgerens ressourcer.