Løn for elever på SOSU-uddannelsen

Du får elevløn under social- og sundhedsuddannelsen

På uddannelsen får du elevløn og den bliver udbetalt pr. måned.

Din løn pr. måned i elevtiden i skemaerne er ca. angivelser

Social- og sundhedsassistentelev:

 

  1. år

   2. år

Under 18 år

8.000 kr.

8.600 kr.

Over 18 år

10.900 kr.

11.500 kr.

Voksenelev over 25 år med 1 års relevant beskæftigelse

19.000 kr.

 

For mere information om din elevløn, spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale FOA afdeling.

Find din afdeling