Om jobbet - social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter arbejder inden for en bred vifte af arbejdsområder. Fælles for arbejdet er grundlæggende sundheds- og sygepleje for borgere.

Social- og sundhedsassistenter arbejder dagligt med mennesker med behov for grundlæggende sundheds- og sygepleje fx ældre borgere, patienter på hospitaler, psykisk syge eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Typiske arbejdssteder er indenfor det kommunale sundhedsvæsen, i psykiatrien og på hospitalerne. Social- og sundhedsassistenten er en autoriseret sundhedsperson.
I dag er der ca. 35.000 social- og sundhedsassistenter fordelt på landets regioner og kommuner.

Funktioner

Social- og sundhedsassistenterne varetager grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på hospitaler. Opgaverne kan fx være personlig pleje, udførelse af delegeret behandling, kliniske sygeplejeopgaver, medicingivning, samtaler, koordinering af borgerforløb, genoptræning, hverdagsrehabilitering og anden aktivitet med beboere eller patienter.

Social- og sundhedsassistenter skal også selvstændigt udføre og tilrettelægge rehabiliterende opgaver for borgere. Det kan dreje sig om aktiviteter, der stimulerer fysiske, intellektuelle og kreative funktioner.

Social- og sundhedsassistenter kan være ansat på mange forskellige arbejdspladser, og kan have mange forskellige arbejdsfunktioner. De mest centrale opgaver er grundlæggende sygepleje, observation, identifikation af symptomer, genoptræning, vejledning, instruktion og information, der er centrale opgaver.
Social- og sundhedsassistenten kan varetage opgaven som praktikvejleder for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Arbejdssteder

Hjemmepleje
Hjemmesygepleje
Kommunale akutfunktioner
Døgnpleje/beredskab
Plejecentre
Bofællesskaber
Sundhedscentre
Skærmede enheder/demens
Somatiske hospitaler
Social og behandlingspsykiatrien
Hospice
Almen lægepraksis
Private firmaer