Fagets udvikling - social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenter udgør i dag en stor del af det sundhedsfaglige personale i landets regioner og kommuner. Faggruppen er lige nu præget af udviklingen i sundhedsvæsenet. En udvikling som giver mange nye muligheder.

Fagets udvikling

Social- og sundhedsassistentuddannelsen blev etableret i 1991, samtidig med social- og sundhedshjælperuddannelsen, som en afløser for uddannelserne til sygehjælper, plejer, plejehjemsassistent og beskæftigelsesvejleder.

Den faglige udvikling i dag

Den faglige udvikling for social- og sundhedsassistenter går i øjeblikket meget stærkt. Det skyldes bl.a. at sundhedsvæsenet er under forandring. I de kommende år vil antallet af ældre borgere vokse. Efterspørgslen på sundhedsydelser vil derfor stige markant – både på hospitalerne og i kommunerne. Samtidig bliver patienterne udskrevet tidligere fra hospitalerne, hvilket blandt andet giver flere sundhedsopgaver i kommunerne og er med til at udvikle det nære sundhedsvæsen. Endelig betyder den generelle udvikling og brugen af velfærdsteknologi, at plejen i sundhedsvæsenet bliver ændret i forhold til den verden, vi kender i dag.