Om jobbet - portør

Portører arbejder ofte med mange forskellige og alsidige opgaver. Nogle portører transporterer patienter. Andre portører passer de tekniske anlæg, kedler og forbrændingsovne. Fælles for opgaverne er det patientrelaterede og serviceorienterede arbejde.

Til daglig udfører portører opgaver, der hjælper og understøtter patienter og andre personalegrupper inden for hospitalsvæsen, plejehjem og hjemmepleje. 

Funktioner

Portører udfører patientrelateret arbejde såsom patienttransport mellem afdelinger eller til og fra behandling på et hospital samt træder til, når patienter skal genoptrænes. Portører varetager ofte også tunge patientløft, og kan også arbejde i en vægterfunktion. Portørerne er ofte den faggruppe, der lejrer patienter på operationslejer m.v.
Derudover varetager portører også en række servicefunktioner fx transport af madvogne, inventar, hjælpemidler, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne.

Portører arbejder også med betjening og vedligeholdelse af en række tekniske apparater og anlæg. Det kan fx dreje sig om skiftning af iltflasker eller at betjene instrumenter i forbindelse med genoptræningsøvelser.
Portører kan også arbejde med depot- og lagerstyring eller på hospitalets værksted. Nogle portører varetager også vedligeholdelsen af de grønne arealer rundt om fx hospitalet.

Selve jobbet kræver lyst til og forståelse for at arbejde med mennesker. En del af arbejdet er at kunne tale med folk og vise de indlagtes pårørende rundt på hospitalet. 

Flere betegnelser

En portør kan have flere forskellige betegnelser som fx hospitalsportør, hospitalsportør eller plejehjemsportør eller serviceportør. 

Arbejdssteder

Hospitaler
Plejehjem
Hjemmepleje