Fagets udvikling- portør

Portørerne er en faggruppe med en lang historie og en stærk faglig tradition. Faggruppen har gennem tiderne markeret sig som en stærk gruppe.

Portører og portørfunktionerne har været en del af sundhedsvæsenet siden oprettelsen af landets første hospitaler
I starten var de fleste opgaver relateret til transport af patienter. Siden er der dog kommet en lang række andre og mere tekniske opgaver til. 

Faglig organisering

Portørerne har haft en lang faglig tradition og har gennem tiderne markeret sig som en stærk faggruppe.
Portørernes historie i FOA er ligesom faget tilsvarende lang. Portørerne var til at starte med organiseret i Dansk Kommunal Arbejderforbund, som har rødder tilbage til 1899 og Københavns Kommunale Arbejderforbund. Dansk Kommunal Arbejderforbund blev i 1992 lagt sammen med Husligt Arbejder Forbund og tilsammen dannede de FOA. 

Fagets udvikling i dag

Over de senere år har omorganiseringer i hospitalsvæsenet også budt på ændringer af arbejdet for portører. Disse omorganiseringer byder i dag på nye muligheder for portørerne.