Arbejdsmiljø - portør

Arbejdet som portør byder på store udfordringer - også i forhold til arbejdsmiljøet.

Som portør har du et spændende arbejde med kontakt til mange mennesker. Du har også et fysisk krævende arbejde med forflytninger samt belastninger af benene på grund af transport af senge mv. over store afstande.

Dit psykiske arbejdsmiljø kan komme under pres i forbindelse med de store nedskæringer der i disse år rammer sygehusene. Fx når der ikke er ordentlig sammenhæng mellem de opgaver der stilles og dine muligheder for at løse dem på en tilfredsstillende måde. Når nedskæringerne eksempelvis medfører at mulighederne for tværfagligt samarbejde med andre faggrupper forringes så går det ud over din mulighed for at løse dine arbejdsopgaver og det går ud over din arbejdsglæde.

Det kan også være at krav og mål er uklare; hvornår er arbejdet godt nok? Og hvordan skal opgaverne prioriteres? Det er derfor meget vigtigt at din leder, i samarbejde med dig og dine kollegaer, opstiller nogle klare mål for arbejdet som I har mulighed for at leve op til.

Du har sikkert valgt dit arbejde fordi det er fagligt udfordrende og personligt tilfredsstillende. Det er en vigtig del af et godt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig skal du dog være opmærksom på de potentielle belastninger der kan være i arbejdet. Fx kan aftenarbejde, natarbejde, tidligt morgenarbejde og skiftende arbejdstider have konsekvenser for helbredet.

Arbejdspladsen kan gøre meget for at forebygge såvel den fysiske som den psykiske nedslidning og du skal tale med din arbejdsmiljørepræsentant om de problemer I har, og om hvordan I kan få problemerne beskrevet i Arbejdspladsvurderingen (APV).

I din lokale FOA afdeling kan du få hjælp og støtte samt rådgivning om, hvor der er mere hjælp at hente til kortlægning og løsning af problemerne.

På  www.etsundtarbejdsliv.dk kan du finde forskellige materialer om hvordan I får sat gang i snakken om jeres arbejdsmiljø.