Skolefag - neurofysiologiassistent

På hovedforløbet i uddannelsen til neurofysiologiuddannelsen er der både tekniske fag og fag om anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Skolefagene på neurofysiologiuddannelsen er fordelt på grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Grundfag

 • Naturfag

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Psykologi, kommunikation og etik
 • Fagrelevant engelsk
 • Elektroencephalografi (EEG)
 • Evoked potentials (EP) 
 • Elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG)
 • Nervesystemets anatomi
 • Nervesystemets patologi 
 • Neurofysiologi
 • Teknik, neurofysiologi 
 • Informationsteknologi, neurologi 
 • Diagnostisk strategi, neurofysiologi

 

Valgfag

 • Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Anfaldsregistrering og epilepsikirurgi
 • Elektrofysiologisk udredning af patienter med polyneuropati og nerveledningsundersøgelser 
 • Duplex undersøgelser
 • Billeddannende undersøgelser
 • Undersøgelser af det autonome nervesystem