Om jobbet - neurofysiologiassistent

Neurofysiologiassistenter arbejder til dagligt med opgaver relateret til patienter med neurologiske lidelser på landets hospitaler.

Neurofysiologiassistenter arbejder til daglig med patienter, som undersøges for neurologiske lidelser som fx epilepsi, sygdomme i nervesystemet og søvnforstyrrelser.

Funktioner

Neurofysiologiassistenter forbereder, udfører og assisterer ved neurofysiologiske undersøgelser. Neurofysiologiske undersøgelser afdækker funktionsforstyrrelser i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Neurofysiologiassistenter arbejder derfor til dagligt med patientundersøgelser af hjerne, nerver og muskler.

Under forberedelsen undersøger og udspørger neurofysiologiassistenter patienterne med hensyn til fx medicinindtagelse og anfaldsfænomener. Efter undersøgelsen bidrager neurofysiologiassistenter til at vurdere resultaterne af patientens undersøgelse.
Neurofysiologiassistenter har også mere administrative funktioner og fx modtager neurofysiologiassistenter også patienthenvisninger, fordeler patienter til undersøgelse og udarbejder relevante journaluddrag.

Gennem hele processen er det vigtigt, at neurofysiologiassistenten tager hensyn til patienten og til vedkommendes hygiejne og sikkerhed. For at sikre dette er neurofysiologiassistenten ofte i tæt dialog med patienten og de pårørende.

Arbejdssteder

Hospitaler
EEG-laboratorier
Privat regi (få)