Fagets udvikling - neurofysiologiassistent

Neurofysiologiassistenter er en lille faggruppe, der har været organiseret i FOA siden 1970’erne. Faget er i dag præget af dels en voksende patientgruppe og dels en teknologisk udvikling, som indebærer en masse nye og spændende udfordringer.

Neurofysiologiassistenter hører ind under det lægefaglige speciale klinisk neurofysiologi.

Faglig organisering
Neurofysiologiassistentuddannelsen startede i 1988 som en EFG uddannelse (Erhvervsfaglig Grunduddannelse). I 2000 blev neurofysiologiassistent oprettet som erhvervsuddannelse.

Neurofysiologiassistenterne blev organiseret i Dansk Kommunal Arbejderforbund i 1970erne.
Indtil da havde de været i "Foreningen for neurofysiologiassistenter i Danmark", der ikke havde forhandlingsret. Dansk Kommunal Arbejderforbund blev i 1992 lagt sammen med Husligt Arbejder Forbund og dannede tilsammen FOA.

Faggruppen har således siden sin oprettelse været organiseret i FOA.

Fagets udvikling i dag
Neurofysiologien har igennem de senere år været præget af en stigning i antallet af patienter, der henvises til elektromyografi. Dette antal forventes yderligere at stige i de kommende år.

Desuden forventes antallet af undersøgelser, intraoperativ monitorering, samt specielle EEG-undersøgelser at stige.

Derudover betyder teknologisk udvikling som fx udbredelsen af telemedicin nye spændende faglige udviklingsmuligheder for neurofysiologiassistenter.

Der sker med andre ord en spændende faglig udvikling inden for neurofysiologien – en udvikling som også får betydning for neurofysiologiassistenter.