Om jobbet - ledere indenfor SOSU-området

Ledere og mellemledere i den kommunale ældrepleje arbejder med ledelse af plejegrupperne og servicegrupperne.

Som leder eller mellemleder i ældreplejen arbejder du til dagligt med lederfunktioner i forhold til plejepersonalet i fx hjemmeplejen eller på et plejehjem. Du indgår også i et samarbejde med den kommunale forvaltning.

Funktioner:
Ledere og mellemledere i ældreplejen er ofte centralt placeret og skal have overblik og faglig viden for at varetage mange forskellige funktioner.

I det daglige er en leder eller mellemleder chef for personalegrupperne i den kommunale ældrepleje, eksempelvis hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter m.fl.
Lederen vejleder og instruerer personalet, herunder eleverne.

Det er også lederen, der fordeler arbejdsopgaver samt indberetter relevante data til kommunalbestyrelsen eller den kommunale forvaltning.

Flere betegnelser:
Der findes mange forskellige betegnelser for lederfunktionerne i ældreplejen.
En leder eller mellemleder i ældreplejen kan fx have en af følgende betegnelser: Leder, mellemleder, områdeleder, daglig leder, plejehjemsleder, plejehjemsbestyrer, hjemmehjælpsleder, gruppeleder.

Arbejdssteder:
Kommunernes social- og sundhedsforvaltninger
Hjemmeplejen
Plejehjem
Dagcentre
Bofællesskaber