Fagets udvikling - ledere indenfor SOSU-området

Her kan du finde rapporter, undersøgelser og andre materialer, som handler om dit fag og dets udvikling.

Lederne og mellemlederne i ældreplejen er en faggruppe, der langsomt har udviklet sig i takt med velfærdsstatens opbygning. Oftest har ledere og mellemledere i ældreplejen en faglig baggrund i social- og sundhedsfagene og har som sådanne længe været organiseret i FOA.

Faglig organisering
Den faglige organisering udspringer af Husassistenternes Fagforbund som i 1916 erstattede det tidligere De samvirkende danske Tjeneste-pigeforeninger. Husassistenternes Fagforbund blev i 1947 til Husligt Arbejder Forbund, der i 1992 blev lagt sammen med Dansk Kommunal Arbejderforbund og tilsammen dannede FOA.

Fagets udvikling i dag
Inden for de senere år er der kommet mere og mere fokus på ledelse i den offentlige sektor. Dette gælder også indenfor ældreplejen, hvor en konstant udvikling af nye ledelsesbegreber og –tanker stiller store krav til ledernes og mellemledernes faglighed og faglige udvikling.

En del af de nyere tanker om ledelse bliver ofte omtalt under samlebetegnelsen velfærdsledelse. Du kan læse mere i pjecen:

Hvad mener FOA om velfærdsledelse